Zhodnocení financí přes investiční fond

ČCE je akcionářem dvou investičních fondů (v každém je minoritním akcionářem také Diakonie ČCE), z nichž je pro sbory je možné investovat finanční prostředky do vybraného fondu. Správcem fondu A je WOOD & Company investiční společnost, a.s., správcem fondu B je Conseq Investment Management, a.s.

Podmínky: výše úložky min. 1 mil. Kč, doba uložení 3 až 5 let. Zájemci o investování do fondu se mohou obracet na nvestiční výbor (iv@e-cirkev.cz).