Celocírkevní zdroje pro podporu stavebních záměrů

Při přípravě financování vlastních stavebních záměrů se sbory ČCE mohou ucházet o využití těchto možností podpory za strany ústředí církve. Zdroje nabízí Jeronýmova jednota, grantový systém zvaný Diakonické a rozvojové projekty (DaRP), lze využít zápůjčky seniorátním a farním sborům z prostředků spravovaných personálním fondem.

Aktuálně otevřené církevní grantové programy pro sbory najdete vždy na https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel. Pro první registrací sboru a jeho zástupců včetně detailního vysvětlení funkčnosti a způsobu vyplňování doporučujeme pročíst manuál.