Zhodnocování majetku

Řada sborů drží své finance na termínovaných vkladech a spořicích účtech, přičemž úrokové sazby pro právnické osoby zdaleka nepokrývají inflaci. Je škoda nevyužít možnosti uložit peníze za výhodnějších podmínek při zachování nízké míry rizika a vysoké likvidity, zhodnocení financí přes vlastní investiční fondy ČCE (A) nebo ČCE (B), nemovitosti nebo prostřednictvím vlastního investičního portfolia.

Sbory jsou však oslovovány různými investičními poradci nebo mají dojem, že jejich znalosti jsou pro investování dostatečné. Proto synod pro větší rozsah investic, přesahující limity z pohledu rozpočtu a majetku sboru, zřídil regulativy a kontrolní mechanismy prostřednictvím investičního výboru synodní rady. Své dotazy směřujte na investiční výbor (iv@e-cirkev.cz).