Zřízení běžného účtu - zvýhodněný režim

ČCE má uzavřenu rámcovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. o spolupráci při zřizování a vedení běžných účtů, která umožňuje zřídit a vést korunové běžné účty zdarma a některé další služby ve zvýhodněném režimu.

Informace poskytne ekonomické oddělení (ekonomicke@e-cirkev.cz).