Bankovní úvěr

K předfinancování projektů, na které obdrží církevní sbor investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů může ÚCK zprostředkovat jednání o úvěru s Česká spořitelna, a.s.. Pokud církevní sbor nemá majetek, kterým by se bance zaručil, může se za něj zaručit povšechný sbor. Žadatel musí být schopen doložit budoucí příjmy na splátku požadovaného úvěru.

Podmínky sjednávání bankovních úvěrů sborů jsou podrobněji uvedeny v usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 79 (viz přílohu č. 2 této informace). Zájemci o sjednání tohoto typu bankovního úvěru mohou obracet na ekonomické oddělení (ekonomicke@e-cirkev.cz).