Zaměstnanecké fondy

Církev se snaží pečovat o své zaměstnance skrze fondy, které se plní ze sbírek či výnosů němovistosí a uložených financí. Každý fond má vlastní statut, který lze nalézt zde. Níže vypisujem ty podstatné.

Fond křesťanské služby

Žádat o příspěvky půjčky mohou současní i bývalí zaměstnanci církve, duchovenští i laičtí. Případnou konzultaci poskytne Monika Voženílková, žádosti zasílejte na vozenilkova@e-cirkev.cz. Aby mohl být příspěvek nebo půjčka poskytnuty, dodržujte prosím přesně pokyny ve statutu.

Fond pro vdovy a vdovce

Příspěvek z fondu může být poskytnut vdovcům a vdovám po kazatelích a kazatelkách, kteří byli v zaměstnaneckém poměru k ČCE nejméně 20 let. S žádostí se obracejte na M. Voženílkovou (vozenilkova@e-cirkev.cz)

Automobilový fond

Fond je určen k podpoře nákupu automobilů pro farní sbory, kazatele a pracovníky ÚCK formou půjčky. S žádostí se obracejte na Věru Štulcovou, stulcova@e-cirkev.cz.

Fond klidného stáří

Fond slouží k poskytování finančních příspěvků pro zajištění vlastního bydlení po ukončení činné služby faráře nebo jáhna. Zajištěním vlastního bydlení se rozumí zejména koupě domu či bytu, jejich rekonstrukce či bydlení v nájemním bytě. Konzultaci poskytne Věra Štulcová, žádosti zasílejte na stulcova@e-cirkev.cz.

Fond pro přípravu ke kazatelské službě a začínající kazatele

Fond pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů  je zřízen za účelem podpory studentů bohosloví – kandidátů církevní služby, vikářů, jáhenských praktikantů, začínajících farářů a jáhnů a dalších kazatelů. Začínajícím farářem a jáhnem se rozumí farář nebo jáhen v prvních dvou letech své kazatelské služby. Se žádostmi nebo prosbou o konzultaci se obracejte na Moniku Voženílkovou, vozenilkova@e-cirkev.cz.