Církevní mobilní síť (CMS)

CMS je zkratka pro Církevní mobilní síť a jedná se o T-Mobile Program. CMS není žádná virtuální síť, provozována ČCE. Funkčnost, fakturaci a nastavení je nutno řešit u společnosti T-Mobile CZ (dále jen TMCZ).

Podmínkou pro zařazení do tohoto programu je správně vyplněná registrace na portálu pro administraci CMS (odkaz výše) a žádost o zařazení i na straně TM (je možné provést osobně, po telefonu na lince 4603). Bez těchto dvou náležitostí není možné zařazení do CMS.

Více na https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/cirkevni-mobini-sit/

Aktualita: Na základě jednání s T-Mobile oheldně navýšení ceny (oznámeno sborům kolem 15.8.2022) sdělujeme, že k ohlášenému navýšení prozatím nedochází. V případě změn vás budeme informovat.