Interní web ČCE s informacemi o možných zdrojích, nabídkách, benefitech a možnostech podpory pro lidi a sbory.