Monitoring příležitostí

S veškerými dotazy ohledně dotačních a grantových možností se obracejte na Petra Mokrejše. Monitoring bude vycházet 4× ročně.

Vše najdete na https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/granty-a-dotace/externi-zdroje-pro-sbory/