Povinnosti sboru při správě majetku

Sbory chtějí lépe zhodnotit své prostředky uložené pro budoucnost či pro určitý účel. Jsou také oslovovány různými investičními poradci. Členové staršovstva jsou plně osobně odpovědni za řádné hospodaření s majetkem sboru, často však nejsou pro tuto roli odborně vybaveni, nebo mohou mít jednostranný pohled.

Proto synod pro větší rozsah investic, přesahující limity z pohledu rozpočtu a majetku sboru, zřídil regulativy a kontrolní mechanismy prostřednictvím investičního výboru synodní rady. Ten posoudí, zda navrhované investice odpovídají cílům a záměrům sboru z pohledu rizika, likvidity (dostupnosti peněz ve správný okamžik) či důvěryhodnosti subjektů, které v této oblasti se sborem spolupracují. Konkrétní limity a podmínky stanovují Pravidla pro investování sborů ČCE do investičních nástrojů. Kontakt: iv@e-cirkev.cz.

Pro nakládání s nemovitostmi platí další regulace a omezení přispívající k odpovědnému nakládání s majetkem a k transparentnosti při prodeji a pronájmu vlastního majetku sboru.