Diakonické a rozvojové projekty (DaRP)

Prostředky vyčleněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77 na podporu tzv. Diakonických a rozvojových projektů nejsou primárně určeny na stavební projekty. Podle čl. 3 odst. 3 Pravidel grantového systému pro Diakonické a rozvojové projekty mohou být náklady na stavební práce z poskytovaných grantů financovány pouze v míře nezbytné pro dosažení hlavních cílů projektu, který musí splňovat kritéria stanovená uvedenými pravidly a upřesňovaná každoročně vydávanými výzvami.

Více na https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/granty-a-dotace/grantovy-system/